Το Green Τank προχώρησε σε μια ανασκόπηση εξελίξεων για τις ενεργειακέ κοινότητες στη Ελλάδα και τις λιγνιτικές περιοχές. Σύμφωνα με αυτή:

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, το πλήθος των ενεργών ενεργειακών κοινοτήτων αυξήθηκε κατά 21% στην επικράτεια, ενώ κατά 40% στη Δυτική Μακεδονία και 5.5% στη Μεγαλόπολη, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη δυναμική στην ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων.

Τον Μάιο του 2022 το 12% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση ανήκει σε έργα ενεργειακών κοινοτήτων.

Ειδικά για Δυτική Μακεδονία, την περίοδο 2021-2022 παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση αιτημάτων για έργα ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση (9%) συγκριτικά με την επικράτεια (5%). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ στην περιοχή, ενώ στην Αρκαδία το ενδιαφέρον είναι σημαντικά μικρότερο. Το 14.9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανήκει σε έργα ενεργειακών κοινοτήτων.

Η Δυτική Μακεδονία είναι η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ζήτηση για έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες. Τα αιτήματα σύνδεσης τέτοιων έργων αυξήθηκαν από τον Νοέμβριο 2021 μέχρι τον Μάιο 2022 (14 αιτήματα). Αυτό αναδεικνύει και το αυξημένο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του εργαλείου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών στην περιφέρεια αυτή.

Η ηλεκτρισμένη ισχύς των έργων των ενεργειακών κοινοτήτων αντιπροσωπεύει το 13.6% της συνολικής αιτούμενης ισχύος των έργων ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτήτων στη χαμηλή και μέση τάση στην επικράτεια. Ο ρυθμός ηλέκτρισης έργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων είναι χαμηλός κι αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα της διαθεσιμότητας του δικτύου για τα έργα ενεργειακών κοινοτήτων καθώς και προβλήματα γραφειοκρατίας.

Ο χαρακτήρας των ενεργειακών κοινοτήτων παραμένει κατά κύριο λόγο κερδοσκοπικός. Στη Δυτική Μακεδονία μόνο 19 από τις 246 ενεργειακές κοινότητες είναι κοινωφελούς χαρακτήρα.

Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των ενεργών ενεργειακών κοινοτήτων βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία (250), ακολουθεί πολύ κοντά η Δυτική Μακεδονία (246), η οποία ωστόσο έχει πολύ μικρότερο πληθυσμό και έπονται η Δυτική Ελλάδα (168), η Αττική (138) και η Θεσσαλία (125), ενώ πολύ μικρή αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων παρατηρείται στα νησιά.

Η παραπάνω κατάταξη αλλάζει σημαντικά όσον αφορά την υλοποίηση των έργων ενεργειακών κοινοτήτων, αυτά δηλαδή που ήδη έχουν ηλεκτριστεί. Από τα αιτήματα σύνδεσης έργων ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στη χαμηλή και μέση τάση που διατηρεί ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)[1] διαπιστώνουμε ότι η Κεντρική Μακεδονία παραμένει η πρώτη στη σειρά περιφέρεια με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ έργων ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες (218.95 MW). Ακολουθεί ωστόσο η Θεσσαλία (157.4 MW), η οποία είναι πέμπτη στο πλήθος ενεργειακών κοινοτήτων, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (66.82 MW), η Δυτική Μακεδονία (40.54 MW) και η Δυτική Ελλάδα (35.73 MW) οι οποίες ήταν αντίστοιχα στην έκτη, δεύτερη και τρίτη θέση όσον αφορά το πλήθος των ενεργειακών κοινοτήτων.

Στη Δυτική Μακεδονία από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Μάιο 2022 ιδρύθηκαν 70 νέες ενεργειακές κοινότητες (αύξηση περίπου 40%), 57 εκ των οποίων στις αμιγώς λιγνιτικές περιοχές.

Ιωάννα Παπαδημητρίου