Μια μελέτη για τη συμμετοχή και εκλογή γυναικών στις Δημοτικές εκλογές Δήμου Κοζάνης από το 1978 έως το 2019 παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Από το 1978 ως το 2019 στις 11 τελικές αναμετρήσεις από τις 45 συμμετοχές δημάρχων οι 11 ήταν γυναίκες, ποσοστό 9%.Εκλεγμένος δήμαρχος δεν ήταν ποτέ γυναίκα.

Από το 1978 16% ήταν εκλεγμένες γυναίκες, ένα σύνολο 344 ατόμων. Οι υποψηφιότητες δημοτικών συμβούλων το 1978 ήταν μόλις 5%, το 1986 7%, το 2006 32% και το 2019 42%. Γενικό συμπέρασμα ότι τα δημοτικά συμβούλια εκπροσωπούνται από άντρες.

Ιωάννα Παπαδημητρίου