ΔΕΗ, Motor Oil, ΔΕΔΑ , Τιτάν, DAMCO ENERGY και άλλοι ισχυροί παίκτες δρομολογούν την εμπλοκή τους στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή «πράσινου» υδρογόνου

Ρόλο πρωταγωνιστή στην ενεργειακή αγορά του μέλλοντος διεκδικούν η ΔΕΗ, η Motor Oil, η ΔΕΔΑ , η Τιτάν, η DAMCO ENERGY και άλλοι ισχυροί παίκτες, με την εμπλοκή τους στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή «πράσινου» υδρογόνου.

Η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στη χώρα μας, το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω απανθρακοποίηση και στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και απόλυτα συμβατό με την στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο είναι κρίσιμος ο ρόλος των τεχνολογικών εξελίξεων προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής του. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία μελέτης της Κομισιόν, το σταθμισμένο κόστος του υδρογόνου υπολογίζεται από 115 έως 335 ευρώ ανά μεγαβατώρα υδρογόνου και περιλαμβάνει τα κόστη παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης και διάθεσης. Μόνο το κόστος παραγωγής κυμαίνεται μεταξύ 69 και 130 ευρώ / MWh.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Στρατηγικής της ΕΕ, στην πρώτη φάση (2020-2024) πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 6 GW ανανεώσιμου υδρογόνου (ηλεκτρολύτες), ώστε να παραχθούν 1 εκατ. τόνοι υδρογόνου -όταν στις αρχές του 2021 μόλις περίπου 1GW είχε εγκατασταθεί στην ΕΕ, ενώ έως το 2030 θα πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον 40 GW για την παραγωγή έως 10 εκατ. τόνων υδρογόνου.

Συνολικά έως το 2050 οι επενδύσεις για ανανεώσιμο υδρογόνο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν μεταξύ 180 και 470 δισ. ευρώ στην ΕΕ.

Σύμπραξη ΔΕΗ – Motor Oil

Οι δύο κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο, βάσει του οποίου η ΔΕΗ εξασφαλίζει την επέκτασή της στο πιο δημοφιλές εναλλακτικό καύσιμο, ενώ η Motor Oil διευκολύνει την υλοποίηση των σχεδίων της για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, εξασφαλίζοντας τη στήριξη του μεγαλύτερου παραγωγού πράσινης ενέργειας.

Η μονάδα ηλεκτρόλυσης σύμφωνα με πληροφορίες θα δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και η ΔΕΗ θα αναπτύξει νέα φωτοβολταϊκά έργα για την υποστήριξη του project. Η ισχύς των έργων και η παραγωγική δυναμικότητα υδρογόνου και επομένως και το ύψος της επένδυσης δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να καταρτιστεί το business plan.

Αν και προς το παρόν η συμφωνία, είναι σε πρώιμη φάση και η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα πενταετίας, οι δύο εταιρείες μπαίνουν σε μια φάση συνεργασίας για την προετοιμασία του Business Plan και την ίδρυση της κοινής εταιρείας.

Η συμμετοχή της Motor Oil στο κοινό μετοχικό σχήμα θα ανέλθει σε 51% και της ΔΕΗ σε 49%.

Η κοινοπραξία θα έχει στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

Χωριό υδρογόνου από την ΔΕΔΑ

Η ΔΕΔΑ ανέλαβε πρωτοβουλίες και για τη διανομή υδρογόνου. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπονηθεί μελέτη για να διαπιστωθεί η δυνατότητα των δικτύων φυσικού αερίου να διανέμουν μείγμα του με υδρογόνο ώστε η εταιρεία να είναι έτοιμη όταν το υδρογόνο είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Επίσης, προετοιμάζεται η υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου με τίτλο «Χωριό Υδρογόνου» που αφορά στη διανομή καθαρού υδρογόνου σε έναν οικισμό. Το έργο αυτό, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το β΄ εξάμηνο του 2022, θα αφορά στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων σε ρεύμα και θέρμανση.

Τα πρώτα 5 ελληνικά έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος

Blue Med: Έργο της Motor Oil που συνίσταται στην παραγωγή μπλε υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και πράσινου υδρογόνου, με ορίζοντα το 2025. Το project προβλέπει τη δημιουργία cluster ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγής γαλάζιου και πράσινου Η2 για μεταφορά, διανομή και χρήση σε βιομηχανία και μεταφορές (λεωφορεία και πλοία). Στο έργο αναμένεται και η συμμετοχή των εταιρειών ΔΕΣΦΑ και ΔΕΗ όπως και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

Green HIPo: Έργο της Advanced Energy Technologies (Advent Technologies) για την κατασκευή μονάδας παραγωγής καινοτόμων ηλεκτρολυτών και κυψελίδων καυσίμου. Οι συνδυασμένες κυψέλες καυσίμου θερμότητας και ενέργειας (CHP) σχεδιάζεται να παραχθούν από την Advent για το Project White Dragon. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στη γραμμή παραγωγής της εταιρείας, με εγκατάσταση στη Δυτική Μακεδονία.

White Dragon: Σύμπλεγμα (Cluster) έργων για παραγωγή πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία μέσω ηλεκτρόλυσης από ηλιακή ενέργεια και διανομή του μέσω του δικτύου του ΔΕΣΦΑ και του αγωγού TAP. Στο έργο συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.,(ως συντονιστής) η Advent Technologies S.A., η COPELOUZOS GROUP (DAMCO ENERGY S.A.), η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., η TAP AG, ο ΔΕΣΦΑ, οι όμιλοι των Ελληνικών Πετρελαίων, της MOTOR-OIL και η ΔΕΗ.

Η2CAT TANKS: Έργο της εταιρείας B&T Composites (ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΤΕ) για την κατασκευή καινοτόμων δεξαμενών υψηλής πίεσης από σύνθετα υλικά και ίνες άνθρακα για την αποθήκευση υδρογόνου ειδικότερα για τον τομέα των μεταφορών

H2CEM – ΤΙΤΑΝ: Πρωτοπορία στην Ελληνική Παραγωγή Τσιμέντου με χρήση Πράσινου Υδρογόνου. Το έργο αφορά την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση πράσινου υδρογόνου για καύση προς παραγωγή ενέργειας σε κλιβάνους με στόχο την απανθρακοποίηση των μονάδων τσιμεντοβιομηχανίας της ΤΙΤΑΝ.

πηγή:imerisia.gr