Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής διαχείρισης στερών αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ δεν συζητήθηκε εν τέλει στο προγραμματισμένο Δ.Σ. της εταιρίας παρότι ήταν στην ατζέντα. Αποσύρθηκε για να εκτιμηθούν εκ νέου όλα τα στοιχεία που πιθανόν να συμπιέσουν το κόστος , πιθανόν και από κάποια κρατική επιχορήγηση στους δήμους.

Θυμίζουμε ότι προβλέπονται μεγάλες αυξήσεις που περιλαμβάνουν τόσο το τέλος ταφής που αυξήθηκε, όσο και άλλα κόστη που αφορούν κυρίως τη λειτουργία του ΣΔΙΤ. 63,52 ευρώ θα στοιχίζει ο τόνος το 2023 και 27,72 ευρώ το ΦΠΑ, δηλαδή 90 ευρώ συνολικά.

Ι.Π.

Αυξήσεις 40% στα διαχείριση των απορριμμάτων σε όλους τους Δήμους-Στα 90 ευρώ ο τόνος