Απορρίφθηκε το αίτημα του μισθωτή στο Μετόχι για διαγραφή των προσαυξήσεων σε οφειλόμενα μισθώματα δημοτικού ακινήτου. Ο δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου εισηγήθηκε και εξήγησε ότι ο δημότης που εκμίσθωνε δημοτικό ακίνητο ήταν ανακόλουθος στην καταβολή των μισθωμάτων από το 2017. Την περίοδο της πανδημίας υπήρχε απαλλαγή στο 100% των μισθωμάτων για κάποιο διάστημα και μείωση στο 40% αυτού για κάποιο άλλο διάστημα χωρίς να καταβληθεί το 60% του υπολοίπου. Ασκήθηκαν ένδικα μέσα και κατόπιν υπήρξε αίτημα του ίδιου για κάποιες καταβολές.

Ο Γιάννης Θεοφύλακτος που υποστήριζε τον μισθωτή ανέφερε ότι μέσα σε τέσσερις μήνες δόθηκαν πάνω από 30.000 ευρώ, σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών. Ένα μέρος χρεώσεων αφορά προσαυξήσεις την περίοδο της πανδημίας όπως είπε ζητώντας τη διαγραφή αυτών Συμβουλίου. Το συνολικό χρέος πριν την καταβολή των 30.000 ευρώ ήταν γύρω στις 60.000 ευρώ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Δεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η προσφυγή του ιδιοκτήτη από το Μετόχι Βελβεντού κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού