Από το μεσημέρι της Πέμπτης η τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης ήταν ελλειμματική λόγω μερικής βλάβης στη μονάδα 4 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 21:00 η μονάδα μπήκε εντός συστήματος, αλλά ακόμα χρειάζεται κάποια ώρα μέχρι να ζεσταθούν όλες οι περιοχές λόγω και του ψύχους που επικρατεί. Μεγαλύτερο πρόβλημα όσες γειτονιές είναι ψηλότερα.

Ι.Π.