Το πουλί βρέθηκε πριν από δεκαπέντε ημέρες στην Πορειά Καστοριάς δηλητηριασμένο.

Παρέμεινε στον σταθμό περίθαλψης για δεκαπέντε μέρες και απελευθερώθηκε στον χώρο πού βρέθηκε από τον Πασχάλη Ζησιάδη που το βρήκε .

Ο Χουχουριστής είναι γλαυκόμορφο πτηνό της οικογενείας των Γλαυκιδών, μία από τις κουκουβάγιες που απαντούν και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Strix aluco .

Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς