Εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο η παράτασης απαγόρευσης αλιείας καραβίδας στη λίμνη Πολυφύτου μέχρι 15-06-2023.Θυμίσουμε ότι και πέρυσι στη λίμνη δεν αλιεύτηκε καραβίδα με στόχο πάντα την προστασία του πληθυσμού .

Ι.Π.

Απαγόρευση αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

Ξεκινούν δειγματοληψίες στη λίμνη Πολυφύτου μετά τα μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας της καραβίδας

Οι ψαράδες ζητούν απαγόρευση της αλιείας καραβίδας-Δειγματοληψίες στη λίμνη

Μειώνεται ο χρόνος αλίευσης της καραβίδας στη λίμνη Πολυφύτου και τα αλιευτικά εργαλεία -Προτεραιότητα η αειφορία του λιμναίου οικοσυστήματος