Αντικατάσταση, επισκευή και επιδιόρθωση στον φωτισμό Πετρανά καθώς και στα σχολεία του χωριού, από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κοζάνης.