Η νέα ΚΥΑ του Σαββάτου που αφορά την λειτουργία των Ιερών Ναών της επικράτειας αναφέρεται στο άνοιγμα όλων των Ιερών Ναών με μέτρα. Επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ. και συνολικά 20 άτομα μέσα σε κάθε ναό. Αυτό θα ισχύει την Τετάρτη 14, την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 και σε περιοχές αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου, όπως στην Π.Ε. Κοζάνης.

Ι.Π.