Στα 115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ η τιμή εκκίνησης για την πρώτη δημοπρασία που θα γίνει εντός Ιουνίου

Τον δρόμο για την διενέργεια της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας για τους σταθμούς αποθήκευσης ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζοντας τιμή εκκίνησης για τον πρώτο διαγωνισμό των έργων στα 115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφτηκε την περασμένη Παρασκευή 19 Μαΐου κλείνοντας άλλη μια μεγάλη εκκρεμότητα για την αγορά των ΑΠΕ.

Οι σταθμοί αυτοί προβλέπεται ότι θα λάβουν λειτουργική ενίσχυση για 10 χρόνια από την έκδοση λειτουργίας και επιπλέον 200.000 ευρώ επενδυτική ενίσχυση ανά μεγαβάτ.

Η επενδυτική ενίσχυση για τον πρώτο διαγωνισμό προβλέπεται να προέλθει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες της δημοπρασίας γιατί να μπορέσουν να τηρηθούν τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του RRF.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της αγοράς οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα, εντός του επόμενου μήνα ώστε η υποβολή των προσφορών να έχει ολοκληρωθεί ως τις αρχές Ιουλίου.

Η πρώτη δημοπρασία θα αφορά έργα 400 MW, η δεύτερη 300 MW και θα γίνει εντός του τρίτου τριμήνου του έτους και η 3η για έργα 300 MW εντός του τετάρτου τριμήνου του έτους η οποία θα αφορά μόνο όσα έργα εγκατασταθούν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η καταβολή σχετικής εγγυητικής επιστολής που θα καθορίσει η ανταγωνιστική διαδικασία και θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ανακοίνωση του καταλόγου των επιτυχόντων και επιλαχόντων έργων από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Οι κάτοχοι των ενισχυόμενων σταθμών αποθήκευσης θα πρέπει να καταθέτουν και Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας των έργων και ως προϋπόθεση για την έκδοση αυτής, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΔΑΠΕΕΠ.

Για ενισχυόμενους σταθμούς που επιλέγονται από την Α’ και τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ ανά μεγαβάτ μέγιστης ισχύος έγχυσης. Με τη συμπλήρωση πέντε ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας μειώνεται κατά 100.000 ευρώ ανά μεγαβάτ μέγιστης ισχύος έγχυσης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται εντός έξι μηνών από τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης.

Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανέρχεται σε 1.000 MW, μέγιστης ισχύος έγχυσης ενισχυόμενων σταθμών αποθήκευσης.

Οι σταθμοί αποθήκευσης που συμμετέχουν στην Α’ και στη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία διαθέτουν εγγυημένη χωρητικότητα διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών (MWh/MW). Για τους συμμετέχοντες στη Γ’ Ανταγωνιστική Διαδικασία, τίθεται απαίτηση ελάχιστης εγγυημένης χωρητικότητας διάρκειας 4 ωρών.

Οι σταθμοί που θα προκριθούν στους τρεις διαγωνισμούς πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται υποβολή αιτήματος στον Διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσης κάθε σταθμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή:newmoney.gr