Τις συμβάσεις των έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης

Υπεγράφη το πρωί της Τετάρτης 3 Απριλίου 2024 μεταξύ του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκκαλιάρη και του αναδόχου Νικόλαου Λιούτσια:

– η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 20.000€, περιλαμβάνοντας την αντικατάσταση των σαθρών και φθαρμένων τμημάτων της περίφραξης του νεκροταφείου, με συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών τους 8 μήνες,

– και η σύμβαση εκτέλεσης-κατασκευής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 8.500€ και χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών τους 2 μήνες.