Ανακατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, επισκευή και αντικατάσταση κεντρικού συλλέκτη ύδρευσης.

Οι εργασίες για ένα σχολείο ασφαλέστερο, λειτουργικό και καλαίσθητο συνεχίζονται.

Πηγήfb:2ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης