Πηγή: fb:  Δήμος Αμυνταίου – Δήμαρχος Μπιτάκης Άνθιμος