Με αφορμή την επίσκεψη κατοίκων της τοπικής Κοινότητας Σιδερών που μας έθεσαν και εξέφρασαν την αντίθεση τους στο 8 θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που αφορά την εγκατάσταση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων στο 419 Δ χερσολειβαδο της Κοινότητας Σιδερων πλησίον του οικισμού και κατοικημένης περιοχής εκφράζουμε την αντίθεση μας και την αρνητική θέση μας στην παραχώρηση των εκτάσεων με μόνη ένσταση μας το σημείο το οποίο βρίσκεται πλησίον των κατοικημένων περιοχών.

Δεν είμαστε αρνητικοί στις οποιεσδήποτε επενδύσεις ιδιωτών σε φωτοβολταϊκά αλλά όταν είναι πλησίον κατοικημένων περιοχών που επηρεάζουν αισθητικά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, οφείλουμε να συντασσόμαστε με την τοπική κοινωνία.

Δυστυχώς λόγω προσωπικού θέματος ο επικεφαλής μας και δημοτικός σύμβουλος Κοζάνης κ. Κυργιας Κωνσταντίνος δεν θα παραστεί στην συνεδρίαση ώστε να ψηφίσει για το θέμα και να εκφράσει τις θέσεις μας.

Πηγή: Αδέσμευτοι Πολίτες Δήμου Κοζάνης