Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την έγκριση ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ακρινής . Ως χώρος λειτουργίας προτείνεται νότια του Ο.Τ. 60 και ημέρα λειτουργίας η Πέμπτη. Το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Για την συγκεκριμένη λαϊκή αγορά προτείνεται να δημιουργηθούν 8 θέσεις επαγγελματιών πωλητών από τις οποίες οι 2 να αφορούν προϊόντα αλιείας και 8 θέσεις παραγωγών πωλητών.