Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης ενέκρινε την «ανάπλαση Πλατείας Νικολάου Γιολδάση », προϋπολογισμού 708.000,00 ευρώ .Η νέα διαμόρφωση έχει ως κύριο άξονα την δημιουργία µιας πλατείας γειτονιάς, φιλική και ευχάριστη προς τον χρήστη. Προτείνεται η αναβάθµιση της σε δηµόσιο χώρο ικανό να αναλάβει ποικίλες κοινωνικές δράσεις, να παραλάβει δραστηριότητες αναψυχής, παιχνιδιού, θεάµατος κλπ.

Το αποτύπωμα του πλατάνου στον χώρο είναι πολύ έντονο, τόσο λόγω της θέσης και της κλίµακάς του, όσο και λόγω της διάρκειας ύπαρξης του εκεί. Επιδιώκεται η δηµιουργία περιοχών στάσεων στην πλατεία σε άµεση γειτνίαση µε τον πλάτανο και το στοιχείο του νερού, που είτε θα εκµεταλεύονται την σκιά του είτε θα σχεδιαστούν µε οπτικές φυγές προς τον πλάτανο. Θα χρησιµοποιηθούν εκτεταµένες φυτεύσεις, που να µπορούν να προσαρµοστούν στα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής.

Η ανάπλαση θα πρέπει να γίνει µε γνώμονα τα νέα πρότυπα του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Σχεδιάζοντας για όλους» προβλέποντας την ανεµπόδιστη, άνετη και ασφαλή κίνηση ΑµεΑ, σε όλη την έκταση της πλατείας. Στόχος είναι να προταθεί ένας οργανωµένος ελεύθερος χώρος,που να ανταποκρίνεται στις θεσµοθετηµένες χρήσεις του και στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής, µε αναδιάταξη του διαγράµµατος της κίνησης στην πλατεία, αναβάθµιση του χώρου του πλατάνου ως κεντρικό σηµείο θέασης της πλατείας, και πρόβλεψη χώρων ανάπαυσης – αναψυχής.