Την ένταξη του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., ενέκρινε με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 13 Δεκεμβρίου 2022.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τον πλήρη εκσυγχρονισμού του συγκεκριμένου Αρδευτικού Δικτύου και συγκεκριμένα:
Αντικατάσταση όλων των ηλεκτρομηχανικών στοιχείων στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ (αντλίες, inverter, ηλ. Πίνακες κ.λπ)
Αντικατάσταση πλωτών εξεδρών και ηλεκρομηχανικών και αντλιών αρδευτικού που αυτές φέρουν
Αντικατάσταση υδροληψιών
Τοποθέτηση υδρομέτρων, όπως προβλέπεται
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου που θα καλύπτει το ενεργειακό κόστος λειτουργίας του αρδευτικού

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή με έργα και πράξεις επενδύει στον πρωτογενή τομέα. Στηρίζει ενεργά την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας, την ζωή στην ύπαιθρο, το αγροτικό εισόδημα και επιτυγχάνει τη βέλτιστη ενεργειακά εκμετάλλευση με παράλληλη εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας.