Έναρξη λειτουργίας πνευμονολογικού ιατρείου της πνευμονολόγου Ελένης Αποστολίδου στην Κοζάνη, Κοβεντάρων 2, στην πλατεία της Κοζάνης. Τηλ. 2461300215, Κιν. 6946857335.