Κατά το Σχολικό έτος 2022-23 θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Κοζάνης οι παρακάτω ειδικότητες :

1) Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) 6) Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
2) Κομμωτικής Τέχνης 7) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
3) Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 8) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4) Εγκαταστάσεων Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων 9) Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
5) Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

Από την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 11:00, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022-23, σε 31 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της ΔΥΠΑ

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ. Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους.

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ. ΥΠ. Α παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους η Δ. Υπ. Α έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών
5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

Πληροφορίες:
Mail:epas.kozani@oaed.gr
Σελίδα στο fb:ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24610-20041, 20169, 20281, 20280 από 09:00π.μ-13:00 μ.μ.