Την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο “Ματιές στο χρόνο” του Μανόλη Κουτσοσίμου επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης, Χάρης Κουζιάκης μαζί με μέλη της Κίνησης. Το φωτογραφικό έργο του Μανόλη Κουτσοσίμου εκτίθεται στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης και περιλαμβάνει μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών που καλύπτουν χρονικά τα τα τελευταία είκοσι χρόνια.