Έγινε η παραλαβή σήμερα των μονοδοσικών εμβολίων Johnson & Johnson με τα οποια θα εμβολίαζονται οι πολίτες απο τις 5 Μαϊου στο εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου (τρίτη εμβολιαστική γραμμή).