Η Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης Πολιτών Εράτυρας προχωρά στην κατασκευή και εγκατάσταση 10 φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής ισχύος 9,99 MW ο καθένας. Τα 10 γήπεδα, συνολικού εμβαδού 173 στρεμμάτων βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Εράτυρας της Δ.Ε. Ασκίου. Ο αστικός συνεταιρισμός – ενεργειακή κοινότητα δημιουργήθηκε στις 27 Ιουλίου του 2022 και έχει 69 ιδρυτικά μέλη.

Ι.Π.