Από σήμερα θα ισχύουν οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας

Γνωρίζεις ποιες ώρες δεν πρέπει να ενοχλείς τους γείτονες σου;

Σεβασμός στον συνάνθρωπο.