Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, βάσης της υπουργικής απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης, από 18 Ιανουαρίου διαμορφώνεται ως εξής: