Απαραίτητα προσόντα:

1.Ειδίκευση στο service φαγητού και τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο.
2.Πιστοποιητικό υγείας.
3.Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ.
4.Άδεια εργασίας.
5.Ηλικία άνω των 25 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο restobarkozani@gmail.com

Πηγή fb:The Restobar