Τα Lidl προσφέρουν 48 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Δείτε εδώ τις θέσεις