Απογειώστε την καριέρα σας στο μεγαλύτερο δίκτυο Discount S/M στην Ευρώπη! Μάθετε για το συναρπαστικό κόσμο του λιανεμπορίου.

Αναζητάμε έναν ταλαντούχο απόφοιτο ανώτατων σπουδών για να αναλάβει μία θέση εκπαιδευόμενου στελέχους στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το 2ετές πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την πρόσληψή σας ως Trainee γνωρίζετε τη δομή και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας και αποκτάτε εξειδίκευση στη θέση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είστε έτοιμος-η να αναλάβετε τη θέση, με προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης χωρίς όρια.

Στάδια προγράμματος Trainee

•    9 μήνες εκπαίδευση στις Πωλήσεις: εκπαιδεύεστε διαδοχικά σε όλες τις θέσεις που αφορούν κατ/τα, Υπάλληλος καταστήματος, Διευθυντής-τρια καταστήματος και Προϊστάμενος-η Πωλήσεων. Έτσι αποκτάτε θεμελιώδη γνώση για την επιχείρηση.

•    8 μήνες εκπαίδευση στις Κεντρικές μας υπηρεσίες: Εργάζεστε στην έδρα σας (Σίνδος Θεσσαλονίκης). Εκπαιδεύεστε στον Τομέα σας και σε δύο επιπλέον συνεργαζόμενους Τομείς, αναλαμβάνοντας τα πρώτα σας Projects.

•    7 μήνες εμβάθυνσης: Διευρύνετε τις γνώσεις σας στον Τομέα που θα αναλάβετε και διανύετε μέρος της εκπαίδευσής σας στο εξωτερικό, με έξοδα της εταιρίας.

Τα καθήκοντά σας

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών τομέων, σε έναν από τους οποίους θα απασχοληθείτε με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις αρμοδιότητές σας ανάλογα με τον τομέα που θα αναλάβετε είναι:

•    Ο σχεδιασμός και η βελτίωση διαδικασιών και εργασιακών ροών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

•    Προσέλκυση υποψηφίων, επιλογή  προσωπικού, διεξαγωγή συνεντεύξεων, διοργάνωση κέντρων αξιολόγησης για νέες προσλήψεις και κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών

•    Eκπαίδευση, ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων, αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων, διοργάνωση κέντρων ανάπτυξης για την εξέλιξη ταλαντούχων στελεχών

•    Υποστήριξη και αμφίδρομη επικοινωνία με εργαζόμενους, εμψύχωση και επιβράβευση, εταιρικές παροχές, εκδηλώσεις και δράσεις ενίσχυσης της δέσμευσης των
εργαζομένων

•    Διαχείριση προσωπικού σε διοικητικά θέματα, μισθοδοσία, αρχές εργατικού δικαίου και σχετικής νομοθεσίας

•    Συμμετοχή σε έργα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Το προφίλ σας

•    Έχετε αποφοιτήσει με επιτυχία από τις σπουδές σας με σχετική κατεύθυνση και έχετε αποκτήσει τις πρώτες σας επαγγελματικές εμπειρίες

•    Γνωρίζετε άριστα Ελληνικά και Αγγλικά, ενώ η γνώση Γερμανικών ή οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί

•    Χειρίζεστε με μεγάλη ευχέρεια το MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

•    Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και ευελιξία μετακινήσεων

•    Σας διακρίνουν προθυμία, αποφασιστικότητα, ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, αναλυτική ικανότητα και προσανατολίζεστε στο στόχο

•    Διαθέτετε διαπολιτισμικό προφίλ, με ενδιαφέροντα και εμπειρίες που αφορούν το εξωτερικό

Τι προσφέρουμε

Μια μοναδική επαγγελματική ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα εξειδίκευσης και εμβάθυνσης στο HR

Αμείβεστε με περίπου 1900 € μικτά από την έναρξη του προγράμματος, ποσό που ξεπερνά τα 2500 € μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ σας παρέχουμε αυτοκίνητο σε όλη την εκπαίδευση

Αποκτάτε σημαντικές διεθνείς εμπειρίες, στη χώρα με την καλύτερη τεχνογνωσία στο αντικείμενο, με δικά μας έξοδα

Λαμβάνετε ένα εξατομικευμένο πλάνο εκπαίδευσης για τον τομέα σας και παρακολουθείτε ποικιλία σεμιναρίων όπως Project Management, θέματα επικοινωνίας και διοίκησης, τεχνικές παρουσιάσεων κ.ά.

Αν κριθεί απαραίτητο, σας παρέχουμε εντατικά μαθήματα ξένης γλώσσας (π.χ. Γερμανικών), ώστε να αντεπεξέλθετε στην παραμονή σας στο εξωτερικό

Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, σας υποστηρίζουν έμπειροι συνεργάτες μας, συνεισφέροντας στην προσωπική σας εξέλιξη

Συνάπτετε σύμβαση αορίστου χρόνου, που ανανεώνεται σε 2 έτη

Μαζί με το βιογραφικό σας παρακαλούμε επισυνάψτε και αντίγραφο τίτλου σπουδών και τυχόν συστατικές επιστολές

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

πηγή: www.e-dimosio.gr