Είναι ένα από τα πολλά αντιφατικά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Στο Μαμάτσειο πραγματοποιούνται οι περισσότερες γεννήσεις και στο Μποδοσάκειο οι μαίες δύσκολα μπορούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους συμμετέχοντας σε αντίστοιχες γεννήσεις του νοσοκομείου. Ακριβώς γιατί είναι πια πολύ λιγότερες απ ‘ ότι στο νοσοκομείο της Κοζάνης και καιρός είναι να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και όχι την ικανοποίηση άλλων τοπικιστικών φιλοδοξιών. Μήπως η καλύτερη λύση είναι η μεταφορά της μαιευτικής στο πρακτικό τουλάχιστον κομμάτι στην Κοζάνη;
Ι.Π.