Έπεσε στην αντίληψή μας ότι έγινε, προφανώς εκ παραδρομής, μια λάθος ταύτιση της εταιρίας μας με άλλη επιχείρηση, φέρουσα στο διακριτικό της τίτλο τη λέξη «άλφα», η οποία έλαβε επιδότηση από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», με την οποία ουδεμία σχέση έχουμε.

Διευκρινίζουμε επίσης ότι, η εταιρία μας ουδέποτε υπέβαλε αίτηση για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς δεν εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

Για την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων, σας παραθέτουμε το σχετικό url: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D8%CE%A17%CE%9B%CE%A8-3%CE%9F%CE%93?inline=true από τον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», στον πίνακα της οποίας αναφέρονται οι επιχειρήσεις που έλαβαν επιδότηση και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι δεν περιλαμβάνεται η εταιρία μας, της οποίας η επωνυμία είναι «Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε».