Από την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου παιδιατρικού ασθενούς με CoVid-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και σήμερα, στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, διενεργήθηκαν 377 δειγματοληψίες ύποπτων περιστατικών για CoVid-19, εκ των οποίων τα 19 αποδείχθηκαν θετικά στον SARS CoV-2 με τη μέθοδο της PCR real time. Σχετικά με την ηλικιακή κατανομή της νόσου, η μικρότερη ηλικία επιβεβαιωμένης νόσησης ήταν οι 6 μήνες ενώ η μεγαλύτερη ήταν τα 16 έτη.

Νοσηλεύτηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας δύο περιστατικά, ενώ τα υπόλοιπα, τα οποία παρουσίαζαν ήπια συμπτωματολογία, παρέμειναν σε κατ’ οίκον περιορισμό και με στενή καθημερινή παρακολούθηση της πορείας τους από τους ιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης. Κανένας μικρός ασθενής με CoVid-19 δε χρειάστηκε να διακομιστεί σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο αναφοράς-νοσηλείας CoVid-19 διότι:
1) τα περιστατικά εμφάνισαν ήπια κλινική εικόνα και μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο μας και
2) εντός του χρόνου αναμονής του αποτελέσματος της PCR real time παρουσίαζαν ύφεση της συμπτωματολογίας τους.

Με τιμή,
Η Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Κοζάνης,
Λιάνα Αικατερίνη