Ένα μόνο θετικό κρούσμα καταγράφτηκε από τα 86 rapid tests drive through που πραγματοποιήθηκαν στον Πολύμυλο.