Μέλη της Επιτροπής Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης στήνουν το πάρτυ της νεολαίας με τον καιρό  σύμμαχο. ‘Ολα έτοιμα.
I.Π.