Χρήση drones για την πρόληψη ασθενειών στις καλλιέργειες, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MARS.

Το έργο MARS στοχεύει:

✅ στην ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής παρακολούθησης/επιθεώρησης των αγροτικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο με την χρήση ΜΕΑ,

✅ στη διασύνδεση των γεωργικών πληροφοριών που συλλέγονται από ΜΕΑ σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και υποδομές νέφους για την άμεση πρόσβαση και επεξεργασία τους,

✅  στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών με την χρήση σύγχρονων μεθόδων μηχανικής μάθησης,

✅ στην ενοποίηση των υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής MARS σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και ειδοποιήσεων με την χρήση φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερα: Mars – Smart Farming with drones