Χιονισμένο Μικρόβαλτο Σερβίων Κοζάνης, Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021.

Το Μικρόβαλτο

Η πλατεία

Ο Αηλιάς

Το Ζιδάνι

 

Τα Μπουχάρια

Πηγή:mikrovalto.gr