Ζητείται τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων για μια θέση της ειδικότητας στον κλινικό τομέα στο «Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου» στην Φλώρινα. Παρακαλώ ο κάθε υποψήφιος να αποστείλει με e-mail ή με fax το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στα παρακάτω στοιχεία [email protected] ή στο fax 2385041931. Απαραίτητη θεωρείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και ο χειρισμός Η/Υ.

Επιθυμητή επίσης κάθε συναφής προϋπηρεσία.

Υποψήφιοι με μη συναφή αντικείμενο δεν θα γίνονται δεκτοί για συνέντευξη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385041950