Το φεγγάρι κάνει κύκλο στης αγάπης μου το κήπο ή το φεγγάρι κάνει κύκλο στης κυράς μου τη καρδιά;

φωτογραφία:George Soukletas