Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να ακούσουμε όλοι: προσέχουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τις ευάλωτες ομάδες.