Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στους Φιλιππαίους Γρεβενών.