Συνεχίζονται και σήμερα οι αθλοπαιδιές σχολείων της Κοζάνης στο Δ.Α.Κ., που εντάσσονται και στο πλαίσιο των Λασσανείων 2018! Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και τον ΟΑΠΝ.