Σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Β’ 89/16-01-2021 αναστέλλεται εκ νέου η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, των αιθουσών, κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναγνωστηρίων.
Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2021, η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό.

Όσοι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν δανειστεί βιβλία τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν το διάστημα αυτό, δεν θα υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση, μέχρι τη λήξη της αναστολής λειτουργίας.