ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
– Θα στηρίξει τις προσπάθειες της Περιφέρειας να δημιουργήσει στην περιοχή ένα Εθνικό Κέντρο Πολιτικής προστασίας

Συνεργασία για ζητήματα πολιτικής προστασίας αναπτύσσουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μάλιστα τη Δευτέρα το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας, με στόχο τη γόνιμη σύμπραξη των δύο φορέων σε ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με ζητήματα ασφάλειας, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Αντώνης Τουρλιδάκης: «Η σημερινή υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, αποτελεί άλλη μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά του. Τα θέματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας αποκτούν ιδιαίτερη αξία στις μέρες μας, δημιουργώντας ένα πεδίο που απαιτεί ιδιαίτερη ερευνητική προσπάθεια, αλλά ανάγκη επιμόρφωσης του κοινού», τόνισε ο ίδιος. Παράλληλα, σημείωσε πως η εν λόγω προσπάθεια θα στηρίξει τις προσπάθειες της Περιφέρειας να δημιουργήσει στην περιοχή ένα Εθνικό Κέντρο Πολιτικής προστασίας .
Από την πλευρά του ο Γιάννης Μπακούρος, πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, τόνισε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας, που θα συμβάλλει στην έρευνα διαχείρισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας, με στόχο να συνδεθεί με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που σχεδιάζει η περιφέρεια να αναπτύξει στην περιφέρεια. «Το αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο έχει ευρωπαϊκή διάσταση και είμαστε το πρώτο και το μοναδικό κέντρο που γίνεται στην Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι η Δυτική Μακεδονία παγιώνεται σαν την περιφέρεια της Πολιτικής Προστασίας .
Τέλος, ο Γιώργος Μπούστρας καθηγητής εκτίμησης κινδύνου, δ/ντης του Κέντρου Αριστείας για την εκτίμηση κινδύνου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή , που φέρνει στο επίκεντρο το θέμα της πολιτικής προστασίας , λέγοντας ότι στην Κύπρο ιδρύθηκε το εν λόγω κέντρο από το 2011 και η συνένωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,. θα ενισχύσει και τις δύο πλευρές».

Οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει το κέντρο
Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας, η παραγωγή νέας γνώσης και η διάχυση και αξιοποίησή της, θα συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχευση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Το κέντρο αριστείας θα αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες και θα παρέχει ερευνητικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους συνεργαζόμενους φορείς. Προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτομιών και τεχνολογικών συστημάτων στα πεδία της διαχείρισης ρίσκου και υποστήριξης λήψης αποφάσεων και η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλους τομείς (π.χ. μεταφορές, επιμελητεία/logistics ) στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με την κατάλληλη προσαρμογή. Πυλώνας του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας θα είναι το Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATERLB) και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια, το οποίο έχει επιτυχώς δραστηριοποιηθεί στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων, καθώς και στη συντήρηση και αξιοπιστία πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων αλλά και την ενσωμάτωση στη λήψη αποφάσεων καινοτόμων στοιχείων.


Β.Σ.