Συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Εργασίας κ. Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για θέματα δημογραφικού και οικογένειας, εχθές στην Αθήνα.

Μετέφερα στην Υφυπουργό την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία προτείνοντας παράλληλα την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών για την άμβλυνση του έντονου δημογραφικού προβλήματος στην Περιφέρεια μας. Συμφωνήσαμε για ένα πιλοτικό σχέδιο δράσεων που θα επεξεργαστούμε από κοινού για τη Δυτική Μακεδονία, που αντιμετωπίζει το οξύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.

Θα θέσουμε το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου σύμφωνα με την κ. Υφυπουργό, η ολιστική προσέγγιση, η στήριξη της οικογένειας και η αγροτική ανάπτυξη είναι μερικές από τις προτεραιότητες που θέτει και η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για το δημογραφικό στην Ευρώπη αναμένοντας σημαντικές αποφάσεις επ’ αυτώ