Στη δημοσιότητα δόθηκε η «Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2016.

«Η χρονιά αυτή ανέδειξε ξανά την αναγκαιότητα του θεσμού και το πως ο θεσμός μπορεί να συμβάλει στις σχέσεις του δημότη και της διοίκησης. Ο στόχος και η υποχρέωση του θεσμού και του προσώπου μου είναι η βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της διοίκησης απέναντι στο δημότη και η καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης» δήλωσε η κα Κατερίνα Τσιομπάνου, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης

Ολόκληρη η έκθεση βρίσκεται : http://www.cityofkozani.gov.gr/c/document_library/get_file?folderId=652280&name=DLFE-47583.pdf