Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται δια ζώσης διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια. Ένα χρόνο τα Πανεπιστήμια είναι κλειστά και μέσα σε αυτόν τον χρόνο έχουν ψηφιστεί νομοσχέδια που υποβαθμίζουν την δημόσια παιδεία. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι η πίεση των φοιτητών είναι τεράστια, καθώς δεν μπορούν να παρευρίσκονται στο φυσικό τους χώρο.

Αυτές όμως οι δια ζώσης διαλέξεις είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Είναι αδύνατον να γίνονται όλα τα μαθήματα με αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια, αυτό θέλουμε να πετύχουμε; Να κάνουμε μαθήματα στο προαύλιο; Ή να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να επιστρέψουμε κανονικά στις αίθουσες;

Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννιέται και μια άλλη απορία. Από την στιγμή που απαγορεύεται να μετακινηθούν οι φοιτητές και να γυρίσουν στο τόπο που σπουδάζουν, πως γίνονται αυτά τα μαθήματα;

Συμφωνώ απόλυτα να γίνονται δια ζώσης διαλέξεις με όλα τα απαραίτητα μέτρα. Διαφωνώ όμως κάθετα, την ώρα που απαγορεύεται η μετακίνηση των φοιτητών προς την φοιτητική τους πόλη, να γίνονται μαθήματα στο προαύλιο.