Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 993.934 άτομα. Από αυτά 527.387 (ποσοστό 53,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 466.547 (ποσοστό 46,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 360.439 (ποσοστό 36,26%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 633.495  (ποσοστό 63,74%).
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 49.775 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 15.775 (ποσοστό 31,69%) και οι γυναίκες σε 34.000 (ποσοστό 68,31%).
  2. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1], για τον μήνα Οκτώβριο 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 166.035 άτομα, από τα οποία οι 151.974 (ποσοστό 91,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.119 (ποσοστό 42,23%)  και οι γυναίκες σε 95.916  (ποσοστό 57,77%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 137.254  (ποσοστό 82,67%) είναι κοινοί, 3.057 (ποσοστό 1,84%) είναι οικοδόμοι, 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.689 (ποσοστό 1,62%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.496 (ποσοστό 5,12%) είναι εκπαιδευτικοί, και 478 (ποσοστό 0,29%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.030.411 1.043.709 13.298 1,29%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 161.270 166.035 4.765 2,95%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 983.200 1.043.709 60.509 6,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 105.165 166.035 60.870 57,88%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 360.439 36,26% 15.775 31,69% 70.119 42,23%
Γυναίκες 633.495 63,74% 34.000 68,31% 95.916 57,77%
Σύνολο

 

993.934 100,00% 49.775 100,00% 166.035 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.918 0,80% 17 0,03% 116 0,07%
20-24  ετών 61.309 6,17% 1.489 2,99% 7.710 4,64%
25-29 ετών 105.078 10,57% 2.241 4,50% 23.141 13,94%
30-44  ετών 356.782 35,90% 12.568 25,25% 72.657 43,76%
45-54 ετών 237.945 23,94% 11.692 23,49% 39.036 23,51%
55-64 ετών 182.231 18,33% 14.930 29,99% 21.426 12,90%
65 ετών και άνω 42.671 4,29% 6.838 13,74% 1.949 1,17%
Σύνολο

 

993.934 100,00% 49.775 100,00% 166.035 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

89.670 9,02% 8.306 16,69% 6.480 3,90%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

277.263 27,90% 19.477 39,13% 35.581 21,43%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 460.959 46,38% 17.887 35,94% 78.471 47,26%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 166.042 16,71% 4.105 8,25% 45.503 27,41%
Σύνολο

 

993.934 100,00% 49.775 100,00% 166.035 100,00%
  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

868.864 87,42% 42.529 85,44% 150.638 90,73%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.947 2,21% 1.256 2,52% 2.857 1,72%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 103.123 10,38% 5.990 12,03% 12.540 7,55%
Σύνολο

 

993.934 100,00% 49.775 100,00% 166.035 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.