150 στρέμματα παραχωρήθηκαν κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης για φ/τ πάρκα 7 μεγαβάτ της ενεργειακής κοινότητας του δήμου Κοζάνης. Θα καλύπτουν όλες τις ενεργειακές ανάγκες του δήμου Κοζάνης , πλην της ΔΕΥΑΚ . Δεν πρόκειται για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά χέρσες μη καλλιεργήσιμες. Συγκεκριμένα θα χωροθετηθούν σε έξι οικόπεδα., στα πέντε θα γίνουν εγκαταστάσεις του 1 μεγαβάτ και σε ένα μεγαλύτερο στο δρόμο προς Κουρί, στον Άγιο Ελευθέριο δυο ακόμα πάρκα του ενός μεγαβάτ. «Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτημα μέχρι 1 μεγαβάτ και μέχρι 18 μεγαβάτ .Διαφορετικά έπρεπε να απευθυνθούμε στη ΡΑΕ, κάτι που είναι μεγαλύτερη διαδικασία. Επιλέχτηκε να πάμε σε μεμονωμένα οικόπεδα .Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αιτήσεις σε ίδια οικόπεδα να πάρουμε μια μεγάλη έκταση και να σπάσουν σε δύο, αυτό σημαίνει κατάτμηση» ανέφερε ο κ. Αγραφιώτης . Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούσαμε να γίνει όλη μαζί , ο ΔΕΔΔΗΕ θα μας έκοβε ως ένα φωτοβολταϊκό 7 μεγαβάτ».

«0ι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW). Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2021 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως και 31.12.2021, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2021.

Ιωάννα Παπαδημητρίου