Η παράταση των ωρών λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου δεν προχώρησε και εφόσον ισχύουν οι 17.500 εναπομείνασες ώρες, οι μονάδες 1 και 2 της Καρδιάς σβήνουν τα τέλη του 2018, ενώ η 3 και 4 το Μάρτιο του 2019. Το αίτημα παρέκκλισης 32.000 ωρών απορρίφτηκε από την Ε.Ε. και κανείς πια δεν εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή θερμότητας για τους 40.000 κατοίκους της Πτολεμαΐδας , αλλά και τους κατοίκους του Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας που υπολογίζεται να έχουν μόνο ένα εξάμηνο τροφοδοσίας.

Οι αυξημένες ανάγκες του θέρους επιβάλουν την λειτουργία των μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς, αλλά και του ΑΗΣ Αμυνταίου οπότε και την μείωση των αντίστοιχων ωρών για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης. Μπορεί με την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης στον Περδίκκα να φτάσει το φυσικό αέριο στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα και να ανοίξει η προοπτική λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων με αέριο, αλλά αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο φαντάζει σαν όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Διότι καμιά μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί για την τροφοδοσία των πόλεων με τηλεθέρμανση. Με το δεδομένο μάλιστα ότι απαιτείται χρόνος για την κατασκευή της Πτολεμαΐδας 5 η ενεργειακή θωράκιση των πόλεων είναι επαπειλούμενη.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Αργοσβήνουν οι τηλεθερμάνσεις Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φιλώτα

Κύκνειο άσμα για τους ΑΗΣ Καρδιάς και Αμυνταίου – S.O.S. για τις τηλεθερμάνσεις Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φιλώτα

Το φυσικό αέριο τροφοδότης των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας

Επιστολή Σάββα Ζαμανίδη για τη θερινή λειτουργία του ΑΗΣ Καρδιάς και την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας