Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίου Λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ Α. Ε., στην Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής τον Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη