Η πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια του Δήμου Κοζάνης να δημιουργήσει ένα φυτώριο εκκόλαψης καινοτόμων ιδεών και κυρίως  να υποστηρίξει, με όλο το επιστημονικό και παραγωγικό δυναμικό που διαθέτει η περιοχή,  την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας  στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την δικτύωση και την εξωστρέφεια.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης γνώσης ένα πραγματικό «όχημα» γνώσης, μέσω της ανάθεσης,  σε ομάδες οι οποίες θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, πραγματικών αναγκών και επιχειρηματικών, καινοτόμων προκλήσεων τις οποίες θα κληθούν να επεξεργαστούν και να προτείνουν τις βέλτιστες επιλογές σε σχέση με τους στόχους που θα τεθούν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ PROJECT 

  • Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» καταθέτοντας μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και την οποία η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει στην αγορά.
  • Σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, προκειμένου να προάγουν την γνώση αλλά κυρίως την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα και την φαντασία τους, ενώ, ταυτόχρονα με την κατάλληλη υποστήριξη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους πάνω στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την καινοτομία.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

  • Yφιστάμενες επιχειρήσεις

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού & ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία. Η κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τουλάχιστον δύο ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων οι οποίες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που σχεδιάζουν.

  • Nεοφυείς επιχειρήσεις

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να προέρχονται και από περιοχές εκτός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ θα πρέπει. επίσης, να βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και στη διαδικασία εκκίνησης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κάθε νεοφυής επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τουλάχιστον δύο ομάδες εργασίας 3-5 ατόμων οι οποίες θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να προτείνουν στρατηγικές ανάπτυξης ή και διαφοροποίησης της επιχειρηματικής ιδέας τους, αν απαιτηθεί, διεξάγοντας έρευνα αγοράς και αξιολογώντας τις συνθήκες – τάσεις των διεθνών αγορών. (*δεν απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη δραστηριότητας )

  • Νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες

Οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες π.χ. τελειόφοιτοι ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κλπ. που μπορεί να προέρχονται και από περιοχές εκτός Δυτικής Μακεδονίας ή από όμορες Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αξιολόγησης κατά τη φάση ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας με στόχο την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων με μικρότερη πιθανότητα αστοχίας.

Το πρόγραμμα  «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 τη Φόρμα Συμμετοχής που βρίσκεται εδώ:

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για more information Υπεύθυνος Επικοινωνίας Δήμου Κοζάνης

Γιάννης Κωσταρέλλας    24613 50311

Βιβή Γκιούρκα    6973 256134

ANKO A.E. / Enterprise Europe Network
Λιάνα Παπατέρπου    24610 24022

 

EEN ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/